Morka Moln Over Svensk Bostad

Sjukdom kan rasera den privata ekonomin

En sjukdom kan snabbt rasera en människas ekonomi genom förlorad arbetsinkomst. Även i ett land som Sverige med en omfattande sjukvårdsförsäkring täcker inte försäkringen inkomstbortfall, vilket kan innebära stora ekonomiska påfrestningar för den drabbade och deras familj.

Om en allvarlig sjukdom hindrar en person från att arbeta under en längre tid, minskar deras inkomst drastiskt. För många innebär detta en svårighet att betala räkningar, upprätthålla levnadsstandard och till och med att täcka grundläggande behov som mat och boende. Sjukdomen kan även tvinga andra familjemedlemmar att minska sitt arbete för att ge omsorg, vilket ytterligare förvärrar den ekonomiska situationen.

Det finns en gräns för hur mycket pengar som man kan spara

Enligt sajten spara-pengar.se som har spartips och guider för hur man kan spara pengar i vardagen kan man spara tiotusentals kronor varje månad genom att sänka sin levnadsstandard, men vad ska man göra om det inte kommer in några pengar alls?

På användarforumet Reddits svenska del kommer det titt som tätt in användare som skrivit av sig om hur deras liv vänts upp och ned på grund av sjukdom. I synnerhet kan det gå illa när en familj med dyra bostadslån blir av med den ena partnerns inkomst. Att ställa om familjelivet efter den nya ekonomiska verkligheten drabbar då inte bara en själv, utan även ens barn.

Flera användare vittnar om att de efter kronisk sjukdom haft problem med Försäkringskassan. En användare, med mycket svåra ryggbesvär, har bedömts så pass frisk att denne enligt Försäkringskassan ska kunna jobba heltid. Detta trots stora svårigheter att klara av vardagen.

Barn Skyddat Fran Regn

Hur omfattande är egentligen det svenska skyddsnätet?

Det svenska skyddsnätet är relativt omfattande för den som drabbas av en allvarlig sjukdom och inte kan arbeta. Om man drabbas av en allvarlig sjukdom som gör att man inte kan arbeta är det först sjukpenning som kickar in.

Sjukpenning

Med sjukpenning får du med läkarintyg sjuklön, där arbetsgivaren betalar de första 14 dagarna av sjuklönen. Sjuklönen är 80 % av din vanliga lön vilket kan leda till ett stort inkomstbortfall för ett hushåll som lever på marginalerna.

Efter de första 14 dagarna är det Försäkringskassan som tar över och du har möjlighet att få sjukpenning i högst 364 dagar. Efter denna period kan du ansöka om förlängd sjukpenning vilket gör att du kan få 75 % av din lön (SGI) i ytterligare 550 dagar.

Sjukersättning

Om du är fortsatt sjuk efter att du inte längre är berättigad till sjukpenning kan du få sjukersättning. För att få sjukersättning måste din arbetsförmåga vara kraftigt nedsatt till minst 25 %. Sjukersättningen är 64,7 % av din lön (SGI) upp till ett visst tak. Det maximala beloppet som du kan få i sjukersättning varje månad är 23 171 kr enligt aktuella siffror från Försäkringskassan.

Lämna en kommentar