Fasting

TBE-vaccin

TBE (Tick-Borne Encephalitis) är en sjukdom som överförs genom fästingbett. TBE kan leda till allvarlig sjukdomar som t.ex. hjärnhinneinflammation, och i värsta fall kan den orsaka långsiktiga neurologiska skador eller till och med vara dödlig. Genom att vaccinera dig mot TBE får du ett effektivt skydd genom att stimulera kroppens immunförsvar till att skapa antikroppar mot viruset. Detta är särskilt viktigt i områden där TBE är vanligt som i södra Sverige.

TBE-vaccinet riktar sig främst till personer som bor i eller planerar att resa till områden där TBE är vanligt förekommande. Det inkluderar barn, vuxna och äldre, och rekommenderas särskilt för personer som spenderar mycket tid utomhus i skog och mark t.ex. hundägare, campare och personer som arbetar i skog och mark. Genom att vaccinera sig kan man minska risken för att drabbas av TBE som kan leda till svår sjukdom och allvarliga följder.

Biverkningar av ett TBE-vaccin

De biverkningar man kan få av TBE-vaccinet är vanligtvis milda och försvinner inom några dagar. De vanligaste är:

Ömhet och svullnad i arm

Dessa symtom är vanligtvis milda och försvinner vanligtvis inom några dagar.

Allmän sjukdomskänsla

Ibland kan man få biverkningar i form av trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk, samt feber. Dessa symtom är också oftast milda och övergående.

Sällsynta biverkningar

Bland dessa finns allergiska reaktioner, som är ovanliga men bör tas på allvar. Om man upplever symtom som svårighet att andas, svullnad i ansiktet eller halsen, eller en utbredd hudreaktion efter vaccination, bör man omedelbart söka vård.

Det är viktigt att komma ihåg att fördelarna med vaccination mot TBE vanligtvis överväger de potentiella riskerna för biverkningar, särskilt i områden där TBE är vanligt. Om du har några frågor eller känner dig orolig gällande din TBE-vaccination, är det bäst att rådgöra med sjukvården.

Hur ofta ska man ta ett TBE-vaccin?

TBE-vaccinationen behöver fyllas på för att den ska vara verkande och hur ofta du behöver fylla på kan variera beroende på vilket vaccin som används, men ett typiskt vaccinationsprogram för TBE ser ut på följande sätt:

Grundvaccinering

Grunddosen för att få ett aktivt skydd mot TBE består av tre doser:

  1. Första dosen: ges vid ett valt tillfälle.
  2. Andra dosen: ges 1 till 3 månader efter den första dosen.
  3. Tredje dosen: ges vanligtvis 5 till 12 månader efter den andra dosen.

Påfyllnadsdoser

Första påfyllnadsdosen ges vanligtvis 3 år efter avslutad grundimmunisering. Ytterligare påfyllnadsdoser rekommenderas sedan med regelbundna intervaller. För vuxna rekommenderas vanligtvis en dos vart femte år. För äldre personer, speciellt de över 60 år, kan det ibland rekommenderas att ta påfyllnadsdoser oftare, exempelvis vart tredje år.

Det är viktigt att notera att vaccineringstid kan variera beroende på ålder, hälsa och vaccintyp. Barn kan följa ett något annorlunda schema, och det finns även snabbscheman för personer som behöver skydd snabbt, till exempel inför en resa till ett område där TBE är mycket vanligt.

Du ska alltid rådgöra med sjukvården eller en vaccinationsklinik innan du vaccinerar dig mot TBE. De kan ge råd baserat på de senaste rekommendationerna och dina personliga omständigheter.

Lämna en kommentar