Baltros

Bältros-vaccin

Att vaccinera sig mot bältros rekommenderas främst för äldre personer, vanligtvis de som är 50 år och äldre. Detta beror på att risken för att utveckla bältros och att få svåra följder av detta ökar med åldern. Bältros orsakas av varicella zoster-viruset, samma virus som orsakar vattkoppor. Personer som har haft vattkoppor har viruset vilande i kroppen, och det kan aktiveras senare i livet och leda till bältros. Vaccination minskar risken för att utveckla bältros och att drabbas av allvarliga följder som en konsekvens av detta t.ex. långvarig nervsmärta.

Att vaccinera sig mot bältros är en bra idé för personer med vissa diagnoser eller de som tar läkemedel som försämrar immunförsvaret, vilket gör dem mer mottagliga för infektioner. Även om vaccinet inte alltid förhindrar bältros, kan det avsevärt minska svårighetsgraden och varaktigheten av sjukdomen om den uppstår.

Vaccination bidrar även till att minska risken för postherpetisk neuralgi, den mest vanliga komplikationen av bältros, som innebär smärta och obehag som kan vara i månader eller till och med år efter att hudutslagen har läkt.

Varför och hur får man bältros?

Bältros uppstår när varicella zoster-viruset (som orsakar vattkoppor) reaktiveras i kroppen. Efter att en person har haft vattkoppor, vanligtvis som barn, förblir viruset vilande i nervsystemet. Det kan aktiveras igen efter många år – vilket leder till bältros.

De exakta orsakerna till varför viruset reaktiveras är inte helt kända, men det är ofta förknippat med en försämring av immunförsvaret. Detta kan bero på åldrande, stress, vissa medicinska tillstånd eller användning av immunosuppressiva läkemedel.

När viruset reaktiveras, rör det sig längs nervbanorna och orsakar inflammation och smärta. Typiska symtom på bältros inkluderar smärta, brännande känsla, klåda och/eller stickningar i området, följt av att man får ett smärtsamt utslag som ofta förekommer som en bältesliknande strimma på ena sidan av kroppen eller ansiktet. Utslaget blir sedan vätskefyllda blåsor som så småningom torkar ut och bildar skorpor.

Det är viktigt att notera att bältros bara kan smitta andra som inte har haft vattkoppor. Det är främst aktiva bältrosblåsor som kan smitta, och den smittade personen utvecklar i så fall vattkoppor. Därför är det viktigt att personer med aktiva bältrosutslag undviker direktkontakt med personer som inte har haft vattkoppor, i synnerhet gravida kvinnor, spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar.

Lämna en kommentar