Covid 19

På den här sidan hittar du vanliga och mer ovanliga symtom för Covid-19 för både vuxna och barn. Här hittar du också typiska symtom för långtidscovid (post-covid).

Vanliga symptom

De flesta som drabbas av Covid-19 får någon typ av infektion i luftvägarna. Enligt Folkhälsomyndigheten är de vanligaste symptomen för Covid-19:

 1. Snuva
 2. Feber eller frossa
 3. Ont i halsen
 4. Förändrad smak och/eller lukt
 5. Hosta
 6. Andnöd eller svårigheter att andas
 7. Muskelsmärta eller värk

Dessa symtom är de som enligt inrapporterad data varit mest förekommande hos de som drabbas av Covid-19. Symtom kan dock ofta variera från person till person och att vissa kan uppleva lindrigare eller helt olika symtom.

Övriga symptom

 1. Trötthet
 2. Huvudvärk
 3. Illamående eller kräkningar
 4. Diarré

Vissa personer som är smittade kan dock vara helt asymptomatiska, vilket innebär att de inte uppvisar några symtom alls. Om du har ett eller flera av dessa symtom och misstänker att du kan ha Covid-19, är det viktigt att följa lokala regler för test och karantän.

Hur skiljer sig symptomen för Covid år 2023 och 2024 jämfört med tidigare?

Den covid-19-variant som enligt forskare spås ta över efter Omikron är Eris. Eris har samma symtom som Omikron men har en högre förmåga till tillväxt och att undvika immunförsvaret vilket gör att den spås bli dominerande framöver.

Skiljer sig symptomen för barn?

Symptomen på Covid-19 hos barn är oftast liknande de hos vuxna, men det finns några skillnader att vara uppmärksam på.

Mildare symptom

Barn tenderar att ha mildare symtom jämfört med vuxna, vissa barn med Covid-19 visar minimala eller inga symtom alls.

Vanliga symtom hos Barn

Enligt en sammanställning av forskning är de vanligaste symtomen hos barn snarlika de hos vuxna: feber, hosta, trötthet och vanliga luftvägssymtom. Andra symtom som magont, diarré, halsont, huvudvärk, muskelsmärta, eller att man tappar smak och lukt kan också förekomma.

Asymptomatiska fall

Precis som hos vuxna, kan många barn vara asymtomatiska, det vill säga att de har viruset men uppvisar inga symtom. Detta kan göra det svårt att identifiera smittspridning bland barn.

Symtom långtidscovid

Långtidscovid (Post-covid) kännetecknas av flera ihållande symtom som varar i veckor eller månader efter den initiala infektionen. Typiska symtom är överväldigande trötthet, hjärndimma som ger koncentrations- och minnesproblem, andningsbesvär som andnöd och en tryckande känsla i bröstet, samt hjärtklappning och/eller bröstsmärtor. Många upplever även muskel- och ledsmärtor, ihållande förändringar i lukt- och smaksinne, psykiska problem som ångest och depression, sömnsvårigheter och sporadiska febertoppar. Dessa symtom kan variera i intensitet och ofta påverkar de både vardagen och livskvaliteten för de som drabbas.