Rna

Covid-varianter

På den här sidan kan du läsa om olika covid-varianter som har upptäckts och varför virus muterar. Du kan också läsa om varför Omikron-varianten av covid-19-viruset blev den dominerande virustypen.

Namngivna mutationer av covid-19

I tabellen nedan hittar du alla namngivna covid-varianter tillsammans med vilken plats där de först upptäcktes, samt datum för denna upptäckt.

NamnPlats för upptäcktDatum för upptäckt
AlphaStorbritannienSeptember, 2020
EpsilonUSASeptember, 2020
EtaNigeriaDecember, 2020
ThetaFilippinernaJanuari, 2021
KappaIndienDecember, 2020
IotaUSADecember, 2020
ZetaBrasilienJanuari, 2021
LambdaPeruDecember, 2020
BetaSydafrikaSeptember, 2020
GammaBrasilienDecember, 2020
DeltaIndienDecember, 2020
OmikronSydafrikaNovember, 2021

Varför muterar ett virus?

Ett virus muterar av flera olika anledningar. Här nedan hittar du tre vanliga orsaker.

Replikationsfel

När virus replikerar sitt genetiska material, i det här fallet RNA, kan det ibland ske misstag eller fel. Dessa fel kan leda till förändringar i virusets genetiska kod, vilket resulterar i mutationer. Eftersom covid-viruset replikerar sig ofta och i stora mängder ökar chansen för dessa fel.

Selektivt tryck

När viruset utsätts för olika typer av utmaningar, som immunsystemets försvar eller antivirala läkemedel, kan vissa mutationer ge viruset en överlevnadsfördel. Dessa mutationer blir då mer framträdande i viruspopulationen eftersom de hjälper viruset att överleva och föröka sig under dessa förhållanden.

Genetisk rekombination

Ibland kan två olika virusstammar infektera samma cell samtidigt. När detta inträffar, kan delar av deras genetiska material blandas och skapa nya kombinationer. Detta fenomen kallas för rekombination och kan resultera i stora genetiska förändringar och därmed nya virusvarianter.

Dessa processer är en del av varför vi ser olika varianter av covid-viruset, där vissa kan vara mer smittsamma eller ha förmåga att delvis undvika immunförsvaret.

Hur blev Omikron den dominerande varianten?

Omikron-varianten av covid-viruset (SARS-CoV-2) blev den dominerande varianten av i synnerhet tre olika anledningar.

Mer smittsam

Omikron-varianten av covid-19-viruset har en betydande ökning i smittsamhet jämfört med tidigare varianter. Detta innebär att det är lättare för Omikron att spridas mellan människor. En högre överföringshastighet innebär också att fler människor blir smittade på kortare tid, vilket bidrar till att varianten blir mer utbredd.

Immunflykt

Omikron-varianten har utvecklat mutationer som gör den bättre på att kringgå immunförsvaret, särskilt hos de som har infekterats med andra varianter sedan tidigare eller de som har blivit vaccinerade. Även om vaccin fortfarande gav ett visst skydd, i synnerhet mot allvarlig sjukdom, är förmågan till att delvis runda immunförsvaret en faktor i dess snabba spridning.

Mutationer som påverkade virusets egenskaper

Omikron innehåller en stor mängd mutationer, särskilt i spikeproteinet, vilket är nyckeln till hur viruset infekterar celler. Dessa mutationer kan ha förbättrat virusets förmåga att binda till värdceller och underlätta dess spridning.

Du kan läsa mer om hur virus muterar på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lämna en kommentar