Covid 19 Virus

Hur länge smittar Covid?

Om du nyligen har testat positivt för covid-19 kanske du undrar hur länge du är smittsam. Personer som blivit smittade av covid-19 är som mest smittsamma de första fem dagarna efter att de har börjat få symtom, men kan föra smittan vidare både före och efter.

En person med covid-19 börjar i regel smitta andra några dagar innan de själva får symtom, och kan fortsätta att smitta i åtminstone 5 – 10 dagar efter symtomdebut. Exakta tider kan variera från person till person och är kopplat till allmän hälsa och hur svårt sjuk man är.

Smittsamheten minskar efter en vecka

Personer med milda till måttliga symtom brukar vara mindre smittsamma efter ungefär en vecka, medan de med svårare symtom eller de som har dåligt immunförsvar kan vara smittsamma under en längre period. Det är alltid bäst att följa de riktlinjer och rekommendationer som ges av lokala hälsomyndigheter för att förhindra spridningen av viruset.

De med svårare symtom är ofta mer smittsamma

Personer som upplever svårare symtom av covid-19 kan vara mer smittsamma. Detta beror på att svårare symtom i regel sammanfaller med högre virusnivåer i kroppen. När en person hostar eller nyser, vilket är vanligare hos dem med svårare symtom, kan detta leda till att fler viruspartiklar sprids till omgivningen. Dessutom kan personer med svårare symtom vara smittsamma under en längre period jämfört med de med mildare symtom.

Det är viktigt att komma ihåg att även de med milda eller inga symtom alls kan smitta andra, så försiktighetsåtgärder som social distansering och användning av ansiktsmasker rekommenderas för att minska spridningen av viruset.

Smittsamhet hos barn

Barn kan smitta andra med covid-19, men deras smittsamhet har visat sig variera beroende på ålder och omständigheter. Tidiga studier antydde att barn, särskilt yngre barn, kanske inte var lika smittsamma som vuxna. Dock har senare forskning visat att barn i alla åldrar kan bära och överföra viruset, inklusive de som är asymtomatiska eller har milda symtom.

Närkontakt ökar smittspridning

Barn tenderar att ha nära fysisk kontakt med andra barn och vuxna (till exempel i skolor och på förskolor) vilket kan öka risken för smittspridning.

Virusnivå

Likt vuxna kan barn med tydliga covid-19-symtom vara mer smittsamma än de som är asymtomatiska. Dock kan barn ofta ha milda eller inga symtom alls, vilket kan göra det svårare att hitta de som är sjuka.

Även om barn är mindre benägna att utveckla allvarliga symtom av covid-19, spelar de fortfarande en roll i överföringen av viruset.

Lämna en kommentar