Sjuk Pa Jobbet

Influensavaccin

Influensavaccination rekommenderas särskilt för vissa grupper i samhället som löper större risk att drabbas av allvarliga komplikationer av influensan. Dessa grupper inkluderar äldre personer (särskilt de över 65 år), gravida kvinnor, personer med vissa kroniska sjukdomar (som hjärt- och lungsjukdomar, diabetes och nedsatt immunförsvar), samt vårdpersonal och andra som arbetar nära sårbara grupper. Vaccination rekommenderas även för de som lever eller arbetar på platser med hög risk för influensaspridning, såsom vårdhem och skolor.

Fördelarna med influensavaccination är flera. Vaccinet bidrar till att skydda den vaccinerade individen från att drabbas av influensa, vilket är särskilt viktigt för de i riskgrupperna. Genom att förhindra sjukdom bidrar vaccinet även till att minska risken för allvarliga komplikationer som lunginflammation och förvärring av kroniska sjukdomar. Dessutom hjälper en hög vaccinationsgrad i samhället till att skapa en kollektiv immunitet, vilket skyddar de som inte kan vaccineras, till exempel på grund av medicinska skäl. Detta bidrar till en övergripande minskning av influensans spridning och dess effekter på folkhälsan.

Hur mycket kostar ett influensavaccin?

Kostnaden för ett influensavaccin i Sverige varierar beroende på ålder och om man tillhör någon riskgrupp. År 2023 erbjuder alla regioner i Sverige gratis influensavaccination till gravida, personer som är 65 år eller äldre, och övriga riskgrupper​​. För personer som inte tillhör dessa rekommenderade grupper finns möjligheten att vaccinera sig hos privata vaccinatörer från början av december och framåt. Exakta datum kan variera regionalt​​.

Priset för influensavaccination för personer som inte tillhör riskgrupperna varierar. Ett exempel från Region Örebro län år 2023 visar att priset för personer utanför riskgrupp är 180 kronor​​. Hos en privat vaccinklinik är priset 390 kr för en standarddos för de som vaccinerar sig i Göteborg. Det bör dock noteras att priset kan variera mellan olika regioner och vårdgivare.

Hur länge håller ett influensavaccin?

Skyddet från ett influensavaccin varar vanligtvis för en hel influensasäsong, vilket är ungefär sex månader. Det är viktigt att uppmärksamma att influensaviruset ständigt förändras, vilket innebär att vaccinet uppdateras varje år för att matcha de stammar som förväntas vara mest aktiva under den kommande säsongen. Därför rekommenderas årlig vaccination för att upprätthålla effektivt skydd.

Hur snabbt verkar influensavaccin och när har man fullt skydd?

Influensavaccinet börjar verka inom ca två veckor efter att det har administrerats. Det är under denna period som kroppens immunsystem reagerar på vaccinet genom att utveckla antikroppar som ger skydd mot viruset.

Efter dessa två veckor anses en person ha uppnått fullt skydd mot de virusstammar som ingår i vaccinet. Det är därför viktigt att vaccinera sig i god tid innan influensasäsongen når sin topp, för att säkerställa att man har ett effektivt skydd när viruset är som mest aktivt.

Lämna en kommentar