ExpressCare

 

 

Virusdiagnostik med nasofarynxprovtagning med efterföljande PCR-analys är den typ av test som påvisar pågående COVID-19 infektion.

När vi utför PCR-test innebär det att vi för in en tops via ena näsborren. Därefter skickas testet till ett laboratorium för analys. Analys av proverna genomförs på Tataa Biocenter, ett ackrediterat laboratorium i centrala Göteborg med tillstånd av Folkhälsomyndigheten. Vid negativt test utfärdas ett reseintyg signerat av Peter Arvidsson, allergolog och specialistläkare inom lungmedicin. Intyget skrivs på engelska och skickas via mail i PDF-format.

Olika regler gäller för olika länder avseende hur många timmar innan avresa som testet behöver tas samt om de kräver ett specifikt format på reseintyget. Resenären ansvarar för att säkerställa detta innan provtagningen sker.

För beskrivning av när reseintygen svaras ut var god läs under FAQ ovan. 

friskhetsintyg